Facebook Twitter Instagram You Tube Linkedin Skype Newsletter Search
Italian

OGŁOSZENIE O 13. EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU ARTE LAGUNA PRIZE

 
ART. 1 - Cele
ART. 2 - Techniki
ART. 3 - Jury
ART. 4 - Nagrody
ART. 5 - Wysokość wpisowego
ART. 6 - Sposób zgłaszania się do konkursu
ART. 7 - Sposób wyłaniania zwycięzcy
ART. 8 - Odpowiedzialność
ART. 9 - Postanowienia końcowe


ART. 1 - CEL
Arte Laguna srl we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym MoCA ogłasza 13. edycję Międzynarodowego Konkursu „Arte Laguna Prize”, mającego na celu promocję i rozwój Sztuki Współczesnej.
Konkurs otrzymał odznaczenie Prezydenta Włoch, patronują mu między innymi Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Dziedzictwa Kulturowego, Region Wenecji Euganejskiej, Gmina Wenecja, Uniwersytet Cà Foscari w Wenecji oraz Europejski Instytut Designu.
Konkurs przewiduje przyznanie nagród pieniężnych, zorganizowanie prestiżowej wystawy zbiorowej w weneckim Arsenale, wystaw prac w międzynarodowych Galeriach Sztuki, współpracę z różnymi spółkami i Rezydencjami Sztuki, wpis do portalu artelaguna.world oraz publikację Katalogu.
Nagroda jest przyznawana w dziesięciu kategoriach: malarstwo, rzeźba i instalacja, sztuka fotografii, sztuka wideo i filmy krótkometrażowe, występy, sztuka wirtualna, grafika cyfrowa, sztuka środowiskowa, sztuka miejska oraz design.

 
ART. 2 - TECHNIKI
W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy artyści i designerzy bez względu na wiek, płeć, pochodzenie czy inne kryteria kwalifikujące. Każdy artysta może wziąć udział w konkursie, prezentując dzieła nawet w kilku kategoriach. Prezentowane prace mogą być wcześniej publikowane. Tematyka prac jest dowolna. Poniżej przedstawiamy wymagania dotyczące poszczególnych kategorii:
Malarstwo
prace mogą być wykonane w dowolnym stylu i technice (olej, tempera, akryl, atrament, winyl, akwarela, grafit, ołówek, kolaż, różne formy druku itd.) i na dowolnym materiale (płótno, papier, drewno, plastik, żelazo itd.). Maksymalny dozwolony rozmiar każdej pracy to 175x175cm.
Rzeźba i instalacja
prace mogą zostać wykonane z dowolnego materiału organicznego i nieorganicznego. Dozwolone jest również wykorzystanie elementów dźwiękowych i świetlnych, filmów i mechanizmów mechanicznych lub elektrycznych. Maksymalne dozwolone rozmiary: długość 4 metry, głębokość 4 metry, wysokość 8 metrów. Nie ma ograniczeń wagowych. Prace, które powinny być ustawione w ciemnych pomieszczeniach, będą musiały zostać dostosowane do dostępnej przestrzeni wystawienniczej.
Sztuka fotografii
przyjmowane będą fotografie z obróbkami graficznymi zrealizowane przy pomocy programów graficznych dostarczone na nośnikach analogowych lub cyfrowych. Maksymalny dozwolony rozmiar zdjęć to 175x175 cm.
Sztuka wideo i filmy krótkometrażowe
filmy, dzieła realizowane w technikach slow-motion i time-lapse oraz inne wykonane we wszystkich technikach animacji na dowolnym nośniku cyfrowym lub analogowym, filmy krótkometrażowe, promocyjne, zrealizowane przy użyciu grafiki komputerowej. Maksymalny czas trwania filmu to 15 minut. Aby zgłosić kandydaturę filmu, plik wideo powinien zostać załadowany online i jego rozmiar nie powinien przekraczać 500mb.
Występy
mogą być zrealizowane przez jednego lub więcej artystów za pomocą dowolnej techniki i formy wyrazu oraz dowolnych materiałów pomocniczych dostarczonych przez artystę. Finaliści wystąpią na żywo podczas wieczoru inauguracyjnego, prezentując występ trwający maksymalnie 10 minut.
Sztuka wirtualna
prace muszą być w całości zrealizowane przy pomocy komputera lub za pomocą aplikacji i cyfrowych urządzeń. Są to filmy, instalacje, występy, w których użycie mediów cyfrowych gra znaczącą rolę w zakresie procesu twórczego i treści: Sztuka Internetu, oprogramowania, gry wideo, projekty „augmented reality” i „rapid prototyping”, itd. Prezentowane instalacje muszą być dostosowane do przestrzeni, jaką mamy do dyspozycji.
Grafika cyfrowa
obrazy, i dzieła, wygenerowane za pomocą komputera, tabletu, smartfona oraz aplikacji używających nowych rozwiązań technologicznych. Uwzględnione będą dzieła malarstwa cyfrowego, gify i fotografie, w których dominuje interwencja artystyczna, modyfikująca. Prace finałowe zostaną zaprezentowane na ekranie lub wydrukowane, a ich maksymalny dozwolony rozmiar to 175x175 cm.
Sztuka Środowiskowa
projekty i dzieła sztuki środowiskowej oraz pejzażowej, w których interwencja artystyczna wchodzi w interakcję ze środowiskiem, dla którego została stworzona. Nie ma żadnego limitu w wyborze miejsca interwencji. Projekty powinny być powiązane z naturęa i jej cechami, ale także, z przestrzenią środowiskową i krajobrazem, w których się znajdują.
Prace finałowe zostaną przedstawione na tablicach wystawowych.
Sztuka miejska
prace lub projekty sztuki miejskiej, przebudowy, street art lub graffiti, gdzie interwencja artystyczna wchodzi w relację z przestrzenią miejską, dla której została stworzona. Technika jest dowolna (farby w sprayu, naklejki artystyczne, graffiti wykonane za pomocą szablonu, projekcje wideo, instalacje itp.). Nie ma ograniczeń w wyborze miejsca interwencji.Prace finałowe zostaną przedstawione na panelach objaśniających.
Design - wykonany przy wsparciu Antrax
meble lub elementy wyposażenia, wystroju wnętrz, które wzbogacają doświadczenie mieszkaniowe, w którym dominuje element wizualny.
Uwzględnione będą wykończenia i projekty outdoor; nieakceptowalne będą natomiast urządzenia elektryczne ani ich komponenty. Finaliści w tej kategorii będą musieli przedstawić prototyp w rozmiarze rzeczywistym lub w skali w oparciu o wybory dokonywane przez organizację.

 
ART. 3 - JURY
Najlepsze prace wybierze międzynarodowe jury składające się z 13 członków podzielonych według kategorii.

KURATOR ORAZ PRZEWODNICZĄCY JURY
Igor Zanti (Włochy; kurator i krytyk sztuki)

SKŁAD JURY
Maxa Zoller (Niemcy, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Dortmund | Kolonia)
Eva González-Sancho (Hiszpania, współkurator pierwszego Oslo Biennale)
Vasili Tsereteli (Rosja, dyrektor w Moskiewskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej)
Flavio Arensi (Włochy, dyrektor muzeów w Legnano, Mediolan)
Alessandra Tiddia (Włochy, główny kurator Muzeum Sztuki Współczesnej w Trento i Rovereto)
Richard Noyce (Wielka Brytania, pisarz, wykładowca i krytyk sztuki)
Simone Pallotta (Włochy, kurator sztuki publicznej i miejskiej)
Enrico Stefanelli (Wielka Brytania, kurator i historyk sztuki)
Filippo Andreatta (Włochy, reżyser teatralny i współkurator Centrale Fies)
Alfonso Femia (Włochy, architekt)
Danilo Premoli (Włochy, architekt i projektant)
Mattias Givell (Szwecja, współdyrektor Wanås Konst, Vännäs)

 
ART. 4 - NAGRODY
Wartość nagród jest podzielona w następujący sposób:

NAGRODY INSTYTUCJONALNE *
€ 7.000,00 nagroda w kategorii „Malarstwo”
€ 7.000,00 nagroda w kategorii „Rzeźba i instalacja” | „Sztuka Wirtualna”
€ 7.000,00 nagroda w kategorii „Szuka Fotografii” | „Grafika cyfrowa”
€ 7.000,00 nagroda w kategoriach „Sztuka Wideo” i „Filmy krótkometrażowe” | „Występy”
€ 7.000,00 nagroda w kategorii „Sztuka środowiskowa” | „Sztuka miejska”
€ 7.000,00 nagroda w kategorii „Design”

*Zgodnie z prawem od wszystkich nagród pieniężnych zostanie potrącone 25% podatku. W przypadku wygranej ex-aequo, jury zastrzega sobie prawo do dzielenia nagrody między kilku artystów.

NAGRODY "ARTIST IN GALLERY"
Realizacja wystaw osobistych w międzynarodowych galeriach sztuki, w tym: instalacja, zwrot kosztów w wysokości 500* euro oraz dedykowany katalog cyfrowy.
Każda z galerii partnerskich wybierze artystę spośród osób, które przejdą pierwszą fazę selekcji przeprowadzoną przez międzynarodowe jury (patrz art. 7)

Galerie Isabelle Lesmeister, Regensburg Niemcy
Várfok Galéria, Budapeszt, Węgry
Galeria Anise, Londyn, Wielka Brytania
Jonathan Ferrara Gallery, Nowy Orlean, Stany Zjednoczone


NAGRODA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I SZTUKA
Kreatywne projekty na rzecz zrównoważon rozwoju i strategii 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
Udział wymaga wypełnienia formularza. Rejestracja jest bezpłatna dla wszystkich, którzy zapisali się do jednej z kategorii konkursu Arte Laguna Prize (patrz art. 2), formularz zostanie przesłany pocztą elektroniczną. Koszt uczestnictwa wynosi 65 € + 22% VAT (79,30 €) dla osób, które chcą zgłosić swój udział tylko w konkursie na Nagrodę Zrównoważonego Rozwoju i Sztuki (link do formularzy w Artykule 6).

ARS (Art Reuse Sustainability): zrównoważony rozwój i ponowne wykorzystanie plastikowy
Nagroda w wysokości 3.000 euro za zwycięską pracę lub projekt
Prezentacja prac, produktów i projektów artystycznych i designerskich, fotografii, sztuki wideo, performance itd. podkreślających plastik i opakowania, które go używają według strategii RRR (Reduce Reuse Recycle).
Promowana i wymyślona we współpracy z Cà Foscari Sostenibile na Uniwersytecie Cà Foscari w Wenecji, i zrealizowany przy wsparciu Corepla – Krajowe konsorcjum do zbiórki, recyklingu i odzysku opakowań z tworzyw sztucznych.


NAGRODY "ARTIST IN RESIDENCE "
Program stworzony przez Rezydencje artystyczne we Włoszech i za granicą, którego celem jest zapewnienie odpowiednich warunków, miejsca i czasu, aby doświadczyć nowej kultury, tworzyć nowe prace i wziąć udział w nowych inicjatywach w wielokulturowym środowisku. Udział jest bezpłatny dla wszystkich, którzy zgłosili swój udział w jednej z kategorii konkursu Arte Laguna Prize (patrz art. 2). Każdy artysta ma także możliwość wzięcia udziału we wszystkich rezydencjach, wypełniając, jeśli jest to wymagane, odpowiedni formularz.

Open Dream, Treviso, Włochy
1-miesięczna rezydencja artystyczna + końcowe open studio;
Oferta obejmuje zakwaterowanie, miejsce pracy w dawnej fabryce Ceramiche Pagnossin, wsparcie logistyczne na miejscu, wsparcie finansowe przy pokryciu kosztów produkcji (kwota stypendium zostanie określona na podstawie projektu). Organizatorzy proszą o nadesłanie projektu, który przewiduje ponowne wykorzystanie i waloryzację ceramiki pozostałej na terenie byłego zakładu w Pagnossin. Artysta może korzystać z oryginalnych matryc i form ceramicznych oraz wszystkich materiałów należących do poprzedniej produkcji fabryki i obecnie przechowywanych w magazynach Open Dream. Ukończone prace pozostaną własnością Open Dream.
Aby wziąć udział w rezydencji, konieczne jest wypełnienie formularza, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną po zapisaniu się do jednej z sekcji konkursu Arte Laguna Prize (patrz art. 2).

Lanificio Paoletti, Follina (Treviso), Włochy
1-miesięczna rezydencja artystyczna + końcowe open studio;
Podczas pobytu zapewnione będzie zakwaterowanie, pomoc, miejsce do pracy w przędzalni wełny Paoletti, wsparcie logistyczne i techniczne. Wymagane jest wysłanie projektu, który wymaga użycia wełny we wszystkich jej postaciach. Jako projekty można zaproponować instalacje lub prace z zastosowaniem tkanin wełnianych lub pomysły na rozwój tejże tkaniny przy tworzeniu nowych produktów. Artysta może wykorzystywać wszystkie materiały obecne w przędzalny (tkaniny, strzępy, krajki, gręplowana wełna, pozostałości osnowy ...) i pracować przy wsparciu technicznym pracowników przędzalni. Wykorzystanie wszelkich materiałów innych niż te obecne na terenie przędzalni musi zostać uzgodnione i określone na etapie składania wniosku. Praca pozostanie własnością artysty, w archiwach przędzalni pozostanie fotografia wykonanej pracy. Aby wziąć udział w rezydencji, należy wypełnić formularz, który zostanie wysłany za pośrednictwem poczty e-mail po zgłoszeniu udziału do kategorii konkursu Arte Laguna Prize (patrz artykuł 2).

GLO'ART, Lanaken Belgia
Rezydencja artystyczna od 1 do 12 tygodni + wystawa końcowa
Pobyt obejmuje: podróż, zakwaterowanie, pracownię, materiały, wsparcie logistyczne, stypendium w wysokości 250 euro/tydzień, wystawa końcowa w centrum sztuki GLO'ART.
Prace zrealizowane w trakcie pobytu pozostają własnością GLO'ART. Aby wziąć udział w rezydencji artystycznej, należy wypełnienić formularz, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną po zgłoszeniu udziału w jednej z kategorii konkursu Arte Laguna Prize (patrz art. 2).

Espronceda, Barcelona ​​Hiszpania
Rezydencja artystyczna od 3 do 6 tygodni + wystawa końcowa
Pobyt obejmuje: zakwaterowanie, asystę kuratorów, pracownię, materiały, wystawę końcową lub inne podobne wydarzenie z udziałem publiczności, zaangażowanie w działalność centrum. Aby wziąć udział w rezydencji artystycznej, należy wypełnienić formularz, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną po zgłoszeniu udziału w jednej z kategorii konkursu Arte Laguna Prize (patrz art. 2).

Basu Foundation for the Arts, Kalkuta Indie
1-miesięczna rezydencja artystyczna + wystawa końcowa
Pobyt obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę kuratora, wprowadzenie na indyjską scenę kultury, wsparcie materiałowe.
Jedna z prac pozostanie własnością Basu Foundation for the Arts. Aby wziąć udział w rezydencji artystycznej, należy wypełnienić formularz, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną po zgłoszeniu udziału w jednej z kategorii konkursu Arte Laguna Prize (patrz art. 2).

Farm Cultural Park, Favara (Agrigento) Włochy
10 dniowa rezydencja artystyczna + wystawa końcowa
Pobyt obejmuje: zakwaterowanie, pracownię, opiekę miejscowego kuratora, wsparcie logistyczne. Aby wziąć udział w rezydencji artystycznej, należy wypełnienić formularz, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną po zgłoszeniu udziału w jednej z kategorii konkursu Arte Laguna Prize (patrz art. 2).

Maradiva Cultural Residency, Flic-en-Flac Mauritius
1 miesięczna rezydencja kulturowa w Maradiva Villas Resort we współpracy z Fundacją Basu.
Pobyt obemuje: podróż, zakwaterowanie w ośrodku turystycznym Maradiva, pomoc logistyczną, pracownię, wprowadzenie do lokalnego środowiska kulturowego, wystawa końcowa. Aby wziąć udział w rezydencji artystycznej, należy wypełnić formularz, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną po zgłoszeniu udziału w jednej z kategorii konkursu Arte Laguna Prize (patrz art. 2).

Centrale Fies, Dro (Trento), Włochy
Dwutygodniowa rezydencja artystyczna poświęcona sztuce scenicznej
W trakcie pobytu zapewnione będzie: zakwaterowanie z kuchnią, wyposażona sala próbna (bez pomocy technicznej). Wszyscy uczestnicy kategorii „Występy” biorą udział w procesie selekcji.

Nuart Festival, Stavanger, Norwegia
1-tygodniowa rezydencja poświęcona sztuce miejskiej; Pobyt obejmuje: zakwaterowanie, studio, pomoc logistyczną, udział w Festiwalu Nuart (5-8 września 2019), stypendium w wysokości 200 €. Wszyscy artyści, którzy zgłoszą swój udział w kategorii „Sztuka miejska” biorą udział w procesie selekcji.

NAGRODY "BUSINESS FOR ART"
Współpraca z firmami w celu połączenia kreatywności z produktywnością.

Udział wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza.
Zapisy są bezpłatne dla wszystkich artystów, którzy zgłosili swój udział w jednej z kategorii konkursu Arte Laguna Prize (patrz art. 2). Formularz zostanie przesłany pocztą elektroniczną.
Koszt uczestnictwa wynosi 65 € + 22% VAT (79,30 €) dla osób, które chcą zapisać się wyłącznie do udziału w konkursie Business for Art (link do formularzy w artykule 6).

Fraccaro Spumadoro, Treviso, Włochy
Nagroda 2000 € dla zwycięskiego projektu.
Udział wymaga prezentacji prac lub propozycji graficznych do zastosowania na opakowaniach produktów firmy Fraccaro Spumadoro w celu stworzenia prototypu opakowania ze zwycięską grafiką. Przedstawiona propozycja może być dowolna lub nawiązująca do jednego z opakowań używanych przez firmę i musi być inspirowana przez kluczowe pojęcia takie jak: "doskonałość i elegancja wykonania, trwająca przeszło 80 lat historia o miłości i prostocie, naturalne składniki, wypieki na naturalnym zakwasie".

Tessitura Luigi Bevilacqua, Wenecja, Włochy
Historyczna wenecka firma nagradza najlepszą artystyczną propozycję cenną tkaniną Velvet Soprarizzo Leoni, wykonaną z XVIII wiecznym krosnem tkackim, o wartości 2000 €.
Udział wymaga prezentacji projektów związanych z wykorzystaniem tkaniny Bevilacqua. Temat jest dowolny, nie ma ograniczeń rozmiarowych dzieła, a artysta ma swobodę wyboru sposobu użytkowania tkaniny. Zwycięzca otrzyma dostawę tkaniny w porozumieniu z firmą, projekt musi zostać ukończony w ciągu 1 roku od otrzymania materiałów i pozostanie własnością artysty.

47 Anno Domini, Treviso, Włochy
Nagroda w wysokości 2000 € za zwycięską propozycję artystyczną.
Uczestnictwo wymaga złożenia prac lub projektów site-specific, indoor lub outdoor, zaprojektowanych w celu zagospodarowania przestrzeni 47 Anno Domini (patrz zdjęcia pomieszczeń https://www.47annodomini.it/le-sale). Nie ma ograniczeń co do rozmiaru, techniki czy materiału. Temat jest dowolny, ale projekt musi być zainspirowany konceptualną oprawą firmy, która związana jest z produkcją wina, a jakość produktu z ideami piękna, designu, relaksu. Następnie, firma zdecyduje czy wesprzeć produkcję danego artysty. Na etapie składania wniosku muszą również zostać wskazane koszty realizacji.

Maglificio Giordano's, Cappella Maggiore (Treviso), Włochy
Nagroda w wysokości 2000 € za zwycięską propozycję artystyczną.
Uczestnictwo wymaga prezentacji prac lub projektów artystycznych, także w zakresie fotografii, sztuki wideo, performance, gdzie dominuje nawiązanie do świata mody.
Nie ma ograniczeń co do rozmiaru, techniki czy materiału. Zwycięska praca pozostanie własnością artysty.

NAGRODY ART PLATFORMS & SUPPORTERS
Zagraniczna współpraca z festivalem i organizacjami w celu stworzenia sieci, w której łączą się artyści i ich nowe projekty.
Współpraca z fundacjami i instytucjami, których główną misją jest promowanie sztuki i wspieranie artystów i ich kariery.
Udział jest bezpłatny dla wszystkich, którzy zgłosili swój udział w jednej z kategorii konkursowych Arte Laguna Prize (patrz art. 2).

The Art Spirit Foundation, Connecticut, Stany Zjednoczone
Nagroda w wysokości 3000 € za zwycięską pracę stworzoną przy użyciu pasteli.
Uczestnictwo wymaga prezentacji prac malarskich, w których dominuje użycie pasteli zgodnie z misją The Art Spirit Foundation. Temat jest dowolny, nie ma ograniczeń wymiarów dzieła, zwycięska praca pozostanie własnością artysty.
Aby wziąć udział w konkursie, konieczne jest wypełnienie formularza, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną po zgłoszeniu udziału w jednej z kategorii konkursu Arte Laguna Prize (patrz art. 2).

Biafarin, Kanada
Biafarin Prestige Award*
Nagroda w wysokości 1500 dolarów dla 3 wybranych artystów (500 dolarów każdy):
- Nagroda 500 dolarów dla artysty prezentującego swoje dzieło w kategorii Malarstwo
- Nagroda 500 dolarów dla artysty prezentującego swoje dzieło w kategorii Rzeźby e Instalacja
- Nagroda 500 dolarów dla artysty prezentującego swoje dzieło w kategorii Fotografia
Biafarin Promotion Award*
- 10 artystów zostanie zaprezentowanych w ponad 30 międzynarodowych sklepach internetowych w celu promocji i sprzedaży swoich dzieł na całym świecie.
- 10 artystów otrzyma spersonalizowaną stronę internetową, automatycznie uzupełnioną o dane na okres jednego roku.
- dla 10 artystów zostanie stworzony profil publiczny na portalu Biafarin na okres jednego roku.

* Aby mieć możliwość ubiegania się o te nagrody, artyści muszą najpierw zapisać się do Biafarin.

NAGRODY FESTIVAL & EXHIBITIONS
Zagraniczna współpraca z festiwalami i organizacjami w celu stworzenia sieci, w której łączą się artyści i ich nowe projekty.

Udział jest bezpłatny dla wszystkich, którzy zgłosili udział w jednej z kategorii konkursowych Arte Laguna Prize (patrz art. 2).

Art Nova 100, Pekin Chiny
Ekspozycja z 10 finałowych filmów podczas wydarzenia Art Nova 100 latem 2019 r.
Wystawa odbędzie się w ramach działań promocyjnych promujących międzynarodowych artystów w Chinach

Art Stays Festival, Ptuj Słowenia
Udział w festiwalu i 7 dniowy pobyt
Pobyt obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, wsparcie logistyczne i opiekę kuratora. Jedna z prac stanie się częścią kolekcji Festiwalu.
Art Stays wybierze artystę spośród osób, które przejdą pierwszą fazę selekcji przeprowadzoną przez międzynarodowe jury (patrz art.7)

TraVellArt Arte Communications, Wenecja, Włochy
Wystawa prac 1 artysty w Hotelu Savoia & Jolanda w Wenecji.
Wystawa jest częścią projektu wystawienniczego TraVellArt, serii międzynarodowych wystaw organizowanych przez Arte Communications i poświęconych tematyce podróży, inspirowanej przestrzenią wystawienniczą wewnątrz historycznego weneckiego hotelu, goszczącego podróżnych. Nagroda obejmuje: pomoc kuratorską i promocję.
Arte Commuinications wybiera artystę spośród osób, które przejdą pierwszą fazę selekcji przeprowadzoną przez międzynarodowe jury (patrz art.7)

Photolux Festival, Lucca, Włochy
Udział w Festiwalu poświęconym fotografii (23-24 listopada 2019 r.)
Uczestnictwo wymaga prezentacji projektu fotograficznego, który interpretuje temat: Podboje, rewolucje, Poza murami (temat związany jest z faktem, że w roku 2019 będziemy obchodzić pięćdziesiątą rocznicę wyprawy człowieka na księżyc, 230 lat po Rewolucji Francuskiej i 30 lat od upadku muru berlińskiego). Nagroda obejmuje: zakwaterowanie, wystawę, włączenie do katalogu. Wybrany artysta zostanie wybrany na podstawie prezentowanego projektu i curriculum.
Aby wziąć udział w konkursie, konieczne jest wypełnienie formularza, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną po zgłoszeniu udziału w jednej z kategorii konkursu Arte Laguna Prize (patrz art. 2).

WYSTAWY PRAC FINALISTÓW
120 artystów-finalistów wybranych przez międzynarodowe jury weźmie udział w ważnej wystawie zbiorowej, która odbędzie się w Wenecji, w Arsenale Północnym, w dniach od 16 marca do 7 kwietnia 2019.
Jury, według swojej niepodważalnej opinii, może zdecydować o wyborze mniejszej lub większej liczby artystów-finalistów z powodów jakościowych i przygotowań. Wystawie towarzyszyć wydanie dwujęzycznego katalogu.
Wszystkie prace finałowe, włącznie z tymi, które otrzymują nagrody pieniężne, pozostają własnością artystów.
Prace wszystkich artystów zgłoszonych do konkursu Arte Laguna Prize są publikowane nieodpłatnie na portalu artelaguna.world (za uprzednią zgodą).

 
ART. 5 - WYSOKOŚĆ WPISOWEGO
Po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej, jury zostają przedstawione życiorys artysty i portfolio zawierające maksymalnie 4 prac. Uiszczenie opłaty rejestracyjnej umożliwia również artyście ubieganie się, bez dodatkowych kosztów, o pozostałe nagrody możliwe do wygrania, wypełniając jedynie odpowiedni formularz rejestracyjny, jeśli jest to wymagane.
+ Opłata, mająca na celu częściowe pokrycie usług oferowanych przez Arte Laguna (organizacja selekcji dokonanych przez jury, organizacja nagród specjalnych, realizacja wystaw finalistów, biuro prasowe i promocyjne), wydatki administracyjne i sekretarskie, wynosi:

  • 85 € + 22% VAT (103,70 €) dla artystów powyżej 25 roku życia (urodzonych do roku 1992 włącznie). Opłata umożliwia wysłanie 4 prac nawet w różnych sekcjach; każda dodatkowa praca, ma koszt 20 € + 22% VAT (24,40 €) za pracę.
  • 65 € + 22% VAT (79,30 €) dla artystów poniżej 25 roku życia (urodzonych w 1993 r. i później); osoby poniżej 25 roku życia mają obowiązek dołączyć kopię dokumentu tożsamości w momencie rejestracji. Opłata umożliwia wysłanie 4 prac nawet w różnych sekcjach; każda dodatkowa praca, po czwartej, ma koszt 15 € + 22% VAT (18,30 €) za pracę.

Artyści powinni zachować kopię dowodu wpłaty. Opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.

 
ART. 6 - SPOSÓB ZGŁASZANIA SIĘ DO KONKURSU
Artyści mogą zgłaszać się do: 27 listopada 2018  Nowy termin zgłoszeń 19 grudnia 2018 
przy użyciu jednej z następujących metod:

a) Online
Formularz rejestracyjny

Specjalne nagrody
Fraccaro Spumadoro, Treviso, Włochy
Tessitura Luigi Bevilacqua, Venezia, Włochy
47 Anno Domini, Treviso, Włochy
Maglificio Giordano's, Cappella Maggiore (Treviso), Włochy
ARS (Art Reuse Sustainability): zrównoważony rozwój i ponowne wykorzystanie plastikowy

b) Drogą pocztową
Wysyłając w zaklejonej kopercie lub doręczając bezpośrednio do sekretariatu organizatorów konkursu (ARTE LAGUNA – Via Roma, 29/A - 31021 Mogliano V.to (TV) Italia):
- formularz rejestracyjny
- krótką notę biograficzną
- jedno zdjęcie każdego dzieła (max 20x30 cm) z następującymi informacjami na odwrocie: imię, nazwisko, kraj, tytuł, rozmiary, technika, rok wykonania, lub DVD z plikiem, na którym zaprezentowane są prace
- kopię dowodu wpłaty wpisowego.

Filmy wideo na DVD zostaną przesłane na konto YouTube lub Vimeo, chronione hasłem, aby ułatwić wybór przez międzynarodowe jury.
Prosimy o nie przesyłanie dzieł ponieważ pierwsza selekcja odbędzie się na podstawie przesłanych fotografii.
Cała dokumentacja jest bezzwrotna.

W przypadku rejestracji materiałów o charakterze nieprzyzwoitym, zniesławiającym lub atakującym wrażliwość widza, Arte Laguna srl oraz Stowarzyszenie Kulturalne MoCA zastrzega sobie prawo do usunięcia części dzieła lub całości.
Wpłata wpisowego może zostać uiszczona poprzez:

Płatność on-line kartą kredytową
PAY PAL > Połączenie automatyczne po zakończeniu rejestracji.

Płatność online
Połączenie automatyczne po zakończeniu rejestracji.

Przelew bankowy
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FIL.61800 Mogliano Veneto
IBAN: IT77A0538761800000002950941 - BIC / BC NR / SWIFT: BPMOIT22XXX - zaadresowany na Arte Laguna srl z dopiskiem: "Iscrizione Premio 18.19, imię, nazwisko i telefon artysty".
Nie akceptuje się obciążenia kosztami przelewu pod groźbą anulowania zapisu.

Przelew bankowy
POSTE ITALIANE - Mogliano Veneto, Via 4 Novembre 14/C
IBAN: IT12R0760112000001042943371 - BIC / BC NR / SWIFT: BPPIITRRXXX - zaadresowany na Arte Laguna srl z dopiskiem "Iscrizione Premio 18.19, imię, nazwisko i telefon artysty".

MoneyGram
Zaadresowany: imię: Laura - nazwisko: Gallon - kraj: Italia - waluta: euro.
Nie akceptuje się obciążenia kosztami przelewu pod groźbą anulowania zapisu. Należy obowiązkowo zawrzeć kod transakcji w formularzu zgłoszeniowym.

Nie akceptuje się obciążenia kosztami przelewu pod groźbą anulowania zapisu.

Po przesłaniu zgłoszenia każdy artysta otrzyma wiadomość e-mail z dostępem do zastrzeżonego obszaru, w którym można sprawdzić wprowadzone dane, załączyć kopię potwierdzenia dokonania opłaty rejestracyjnej i pobrać fakturę płatności.


 
ART. 7 - SPOSÓB WYŁANIANIA ZWYCIĘZCY
Prace zostaną ocenione przez jury przydzielone do poszczególnych kategorii konkursu. Przy ocenie, pod uwagę będą brane cechy współczesnej sztuki międzynarodowej oraz różnych prądów artystycznych, a także kryteria jakościowe i możliwości techniczne. Jury oceni wszystkie przesłane materiały.
Jury dokona pierwszej selekcji, wybierając 200 lub więcej artystów, którzy zostaną dopuszczeni do drugiej selekcji, po której ogłoszeni zostaną finaliści, których prace zostaną zaprezentowane na wystawie zbiorowej w Arsenale Północnym w Wenecji od 16 marca do 7 kwietnia 2019 roku.
Zwycięzcy wszystkich pozostałych nagród do wygrania zostaną wybrani przez każdego partnera zgodnie ze specyficznymi warunkami każdej nagrody (patrz art. 4). Wyniki zostaną ogłoszone online na stronie www.artelagunaprize.com
Ogłoszenie zwycięzców i rozdanie wszystkich nagród odbędzie się podczas inauguracji wystawy finalistów 16 marca 2019 roku. Za przygotowanie i organizację wystawy odpowiadają Arte Laguna srl oraz Stowarzyszenie Kulturalne MoCA. Koszty transportu (w obie strony) i ewentualne ubezpieczenia prac będą ponoszone przez artystów.
Decyzje Jury są nieodwołalne i niepodważalne.

 
ART. 8 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Arte Laguna srl oraz Stowarzyszenie Kulturalne MoCA pomimo zapewnienia najwyższej troski i zabezpieczenia przywiezionych dzieł, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kradzieże, pożary lub szkody innego rodzaju, które mogłyby przytrafić się dziełom lub uczestnikom podczas wszystkich etapów wystawy. Każda ewentualna prośba ubezpieczenia zostaje podpisana przez samego artystę. Arte Laguna srl oraz Stowarzyszenie Kulturalne MoCA zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym ogłoszeniu, jeśli uzna to za konieczne.

 
ART. 9 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Artyści, którzy zostali nagrodzeni mają prawo do rezygnacji z nagrody, nie mogą jednak oczekiwać od Arte Laguna innej formy wynagrodzenia, w takim wypadku nagroda zostanie przyznana osobie, która zajęła kolejną pozycję w klasyfikacji ustalonej przez Jury. Każdy artysta pozostaje w posiadaniu praw do zdjęć i zgłoszonych do konkursu dzieł, lecz przekazuje na rzecz Arte Laguna srl oraz Associazione Culturale MoCA bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, prawa do reprodukcji, ekspozycji, publikacji, przekładu i komunikacji publicznej, jakimikolwiek środkami bez wyjątku, własnych prac i tekstów biorących udział w selekcji. Arte Laguna srl oraz Stowarzyszenie Kulturalne MoCA w pełnym poszanowaniu praw moralnych artysty, będą korzystać z takich praw do wykonania wszelkich czynności instytucjonalnych związanych z konkursem. Każdy kandydat wyraźnie upoważnia Arte Laguna srl oraz Stowarzyszenie Kulturalne MoCA jak też ich bezpośrednich pełnomocników, do przetwarzania danych osobowych na mocy ustawy o prywatności i rozporządzeniu europejskim (GDPR 2016/679), również w celu wprowadzenia do baz danych informacji o wyżej wymienionych osobach oraz przez osoby trzecie, które realizują te same cele.Opublikowano dnia: 3 września 2018